Co robić, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawach dziecka?

Rozpad więzi małżeńskich zwykle kończy się rozwodem, który jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu. Jednak nawet po rozwodzie nie brakuje nerwów, w przypadku gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, jeśli chodzi o decyzje związane z dziećmi. Na szczęście tę sytuację można rozwiązać.

Co oznacza ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w większości przypadków kojarzy się negatywnie, lecz nie musi tak być- wystarczy zrozumieć, co oznacza to pojęcie. Pierwszą sytuacją, w której możliwe jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, jest wtedy, gdy bezpieczeństwo i dobro dziecka zostało zagrożone. Wtedy zwykle przyjmuje się, że wina takiej sytuacji jest po stronie któregoś z rodziców. Ważne jest, aby rodzice, którzy mają podejrzenie, że ten problem ich dotyczy, zaczęli szukać porady i pomocy. Najlepiej, jeśli sprawy związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej wyjaśni radca prawny lub adwokat Łódź, czy Warszawa to duże miasta, gdzie prawnicy mierzą się ze sprawami rodzinnymi na co dzień, więc bez problemu można uzyskać fachową poradę prawną.

Kolejną sytuacją, w której może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej, jest wtedy, gdy rodzice żyją w rozłączeniu. W tym przypadku dobro dziecka nie jest zagrożone, a chodzi jedynie o to, by nie było pomiędzy rodzicami sporów i nieporozumień w sprawach dziecka. Sąd może powierzyć wykonanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając prawa drugiego z nich do współdecydowania o sprawach dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej dotyczy jedynie podejmowania bieżących decyzji np. o wyjeździe zagranicznym, leczeniu, czy edukacji. Oznacza to, że rodzic o ograniczonych prawach rodzicielskich ma prawo do kontaktów z dzieckiem oraz do współdecydowania o sprawach istotnych dla dziecka. Zrozumiałe jest, że nie dla wszystkich prawo rodzinne nie jest do końca jasne, szczególnie, gdy rodzice nie mieli styczności nigdy wcześniej z tego typu sprawami. Dlatego najlepiej poszukać prawnika, wpisując w Google np. adwokat łódź lub radca prawny łódź. Ofert z pewnością będzie wiele, wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie.

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Warto zdawać sobie sprawę, że ograniczenie władzy rodzicielskiej, nie oznacza tego samego, co pozbawienie jej. Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej traci wszelkie prawo do podejmowania jakichkolwiek decyzji o sprawach dziecka. Najczęściej dochodzi do tego, gdy sąd uzna, że rodzic istotnie zaniedbywał obowiązki rodzicielskie. Należy podkreślić, że rodzic, który ma jedynie ograniczoną władzę rodzicielską może być wzorowym rodzicem, lecz nie mógł dojść do porozumienia z byłym współmałżonkiem. Zatem nie można jednoznacznie stwierdzić, że rodzic o ograniczonej władzy ponosi winę zaistniałej sytuacji. Sprawami rozwodowymi oraz o alimenty, podział majątku, a także kwestiami związanymi z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem zajmie się adwokat Łódź lub inne duże miasto, gdzie adwokaci wytłumaczą, doradzą i poprowadzą każdą trudną sprawę rodzinną.

Post Author: