Jakie są różnice w uzyskaniu kredytu w Polsce i Niemczech

Niemcy są jednym z najczęściej wybieranych krajów przez polskich emigrantów. W takim wyborze wyprzedza je jedynie Wielka Brytania. Pomimo iż warunki życia na obczyźnie są dużo lepsze niż w Polsce, to zdarza się, że emigranci również posiadają finansowe problemy. Niektórzy czasem są zmuszeni do tego, aby zdecydować się na kredyt. W związku z powyższym nasuwa się pytanie – gdzie sięgnąć po finansową pomoc? Jak wyglądają kredyty w Niemczech? Czy trudniej je uzyskać niż kredyty zaczerpnięte w Polsce?

Kredyt w Niemczech 2020 – na jakich warunkach są one udzielane?

Warunki otrzymania kredytu w Niemczech niewiele się różnią od tych, które są wymagane przez banki w Polsce. Każdy Polak, który chce otrzymać pozytywną decyzję kredytową w Niemczech, musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać stałe zameldowanie na terenie Niemiec,
 • mieć skończone 18 lat,
 • posiadać konto osobiste w niemieckim banku,
 • pracować na podstawie umowy o pracę (stałe zatrudnienie) bądź wykonywać pracę w wolnym zawodzie (umowa zlecenie/umowa o dzieło) lub prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • miesięczny dochód powinien wynosić przynajmniej 601 Euro (na własnej działalności kwota ta jest nieco wyższa – 800 Euro),
 • mieć pozytywną historię kredytową w tzw. „SCHUFA” – jest to niemieckie biuro informacji kredytowej.

Jak można zauważyć, warunki otrzymania kredytu w Niemczech są niemalże identyczne do tych jakie obowiązują w Polsce.

Kredyty w Niemczech – Wymagane dokumenty, które są niezbędne do uzyskania kredytu

Kolejną istotną kwestią są dokumenty, jakie powinny zostać przedstawione w banku, aby uzyskać kredyt. Najważniejszy jest oczywiście ten, który potwierdza naszą tożsamość – dowód osobisty bądź paszport. Ponadto niezbędne jest również zaświadczenie o zarobkach bądź zaświadczenie o emeryturze lub rencie.

Banki niemieckie wymagają, aby wyciąg z konta został wydłużony do kilku miesięcy, czasem niezbędna jest dodatkowo kopia rozliczenia miesięcznych zarobków.

W przypadku listy dokumentów, jakie są potrzebne podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny, oprócz wyżej wymienionych należy także przygotować:

 • prospekt sprzedażowy,
 • opis budowy,
 • kopię umowy kupna-sprzedaży,
 • zestawienie kosztów,
 • wyciąg z księgi wieczystej,
 • potwierdzenie wkładu własnego,
 • potwierdzenie ubezpieczenia.

Pełna lista dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o kredyt jest zawsze dostępna na stronie internetowej wybranego banku. Analizując wymagane dokumenty, można spostrzec, iż są one niemal takie same, jakie wymagają polskie banki.

Kredyty w Niemczech – jakie są szanse?

Niestety nie każdy może otrzymać kredyt w Niemczech – dotyczy to nie tylko Polaków zamieszkałych na stałe w Niemczech, ale również innych obcokrajowców, jak i nawet niemieckich obywateli.

Każda osoba wnioskująca podlega indywidualnej ocenie. Dopiero na jej podstawie banki opracowują ofertę kredytową bądź podejmują decyzję o odrzuceniu wniosku. Spore znaczenie podczas rozpatrywania wniosku o kredyt mają:

 • forma zatrudnienia,
 • staż pracy,
 • zdolność kredytowa.

W najkorzystniejszej sytuacji są osoby prywatne, które posiadają stałe zatrudnienie na umowie o pracę oraz posiadające wysokie miesięczne dochody.

Kredyty w Niemczech – czym się różni wpis do SCHUFA od polskiego BIK-u?

SCHUFA jest odpowiednikiem polskiego BIK-u (Biura Informacji Kredytowej). Na podstawie wielu czynników takich jak konta bankowe, historia kredytowa czy historia zadłużenia określony zostaje scoring, czyli ryzyko niewypłacalności. Wartość ta oscyluje od 0 do 100%. W praktyce im niższa ona jest, tym większe ryzyko dla banku przy zawarciu umowy kredytowej.

Warto również wziąć pod uwagę kwestie posiadania długów w Polsce podczas starania się o różne kredyty w Niemczech. W związku, iż od 2011 roku SCHUFA i BIK mają zawartą umowę umożliwiająca im wymianę informacji na temat zobowiązań finansowych, nie ma możliwości zatajenia zaległości kredytowych w Polsce, a w konsekwencji uzyskanie kredytu z długiem jest wręcz niemożliwe.

Aby posiadać szansę otrzymania kredytu w Niemczech, należy posiadać pozytywne wpisy w SCHUFA lub BIK. Tak więc koniecznością jest zbudowanie pozytywnej historii kredytowej. Można zacząć od kupienia mniejszych rzeczy na raty (AGD i RTV), zaciągnięcia drobnej pożyczki i zawnioskowania o debet na koniec. Wystarczy jedynie pamiętać o terminowej spłacie zobowiązań, a zbudowanie historii kredytowej ma się na wyciągnięcie ręki.

Post Author: