Kto może zostać kierownikiem?

Bycie menedżerem w mniejszej lub większej firmie to nie tylko same gratyfikacje i wyższa pensja, ale także stres i ciągłe uczenie się. Dobry szef umie przede wszystkim myśleć analitycznie, docenia współpracowników, a szkolenia z zarządzania zespołem są zawsze dla niego bardzo ważne.

Jakie cechy posiada dobry kierownik?

Dyrektor, prezes czy kierownik – każda z tych posad wiąże się z dużą odpowiedzialnością personalną za firmę i za drugiego człowieka. Nie wystarczy posiadać komplet kompetencji twardych, czyli świetnie znać się na swojej branży, ale trzeba też wciąż rozwijać kompetencje miękkie.  Są nimi np. : radzenie sobie ze stresem, umiejętność wyrażenia swojego zdania, prowadzenia załogi do wspólnego celu, nie poddawanie się niepowodzeniom, analityczne myślenie, komunikacja interpersonalna, dobra komunikatywność, zdolności perswazyjne i mediacyjne, dobra organizacja czasu czy kreatywność. Jeśli kierownik nie zdobędzie takich umiejętności, to nie ma co marzyć o sukcesie firmy. Zyski generowane są tylko wtedy, gdy grupa osób szanuje się i wykonuje z pasją swoje zadania, podczas gdy trzyma nad nimi pieczę mądry i kompetentny szef. Od czasu do czasu każdy dyrektor czy prezes powinien przejść szkolenia z zarządzania zespołem. Takie spotkania dydaktyczne to spora dawka wiedzy teoretycznej i często ciekawe ćwiczenie praktyczne.

Jak wychować sobie kierownika z prawdziwego zdarzenia?

Duże znaczenie ma atmosfera panująca w grupie. Jeśli  kierownik nie będzie mógł dojść do porozumienia ze swoimi współpracownika, to wtedy żaden plan jest nie do zrealizowania, bynajmniej w pełni. Dlatego tak wiele zależy od ludzi pracujących w zespole, którzy motywują nie tylko siebie wzajemnie, ale umieją też wpłynąć na zachowanie szefa. Co zrobić, aby zdobyć sobie jego zaufanie? Wystarczy wykonywać powierzone sobie zadanie z pasją i zaangażowaniem, oraz utwierdzać w takim przekonaniu szefa. Dobrze wykonana praca, punktualność i odpowiedzialność to trzy ważne składniki sukcesu. Kolejna sprawa to poczucie własnej wartości i pogłębianie wiedzy. Jeśli pracownik zaznaczy mocno granicę, której nawet osoba zarządzająca firmą nie może przekroczyć, jawi się w  oczach innych jako ktoś dojrzały emocjonalnie i silna osobowość. W parze z taką postawą powinna iść ciągła edukacja, śledzenie nowinek rynkowych ze swoje branży i dzielenie się nimi z innymi, także z szefem. Jeśli on będzie brał pod uwagę szkolenia z zarządzania zespołem, pracownicy powinni brać udział w innych szkoleniach, mniej lub bardziej związanych z działalnością firmy.

Na sukces pracuje zawsze kilka osób, nie sam menedżer. Tylko wtedy, gdy w firmie panuje dobra atmosfera i gdy jest dobre zarządzanie, można mówić o wysokiej jakości. W innym przypadku czas szybko weryfikuje błędne zachowania i zamiast zysków pojawiają się straty, nie tylko materialne.

Post Author: