Koniec roku a podatek – o czym należy pamiętać

Każda osoba prowadząca jednoosobową firmę wie, iż rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jest ostatni dzwonek na określenie kosztów firmowych. O czym należy pamiętać na koniec roku podatkowego?  Co w przypadku, gdy interesuje nas zwrot podatku z Norwegii?

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową firmę?

Osoba prowadząca jednoosobową firmę powinna pamiętać o takich kwestiach, jak:

  • Spis z natury – jest to obowiązkowe sporządzenie, w którym przedsiębiorca powinien wykazać wszystkie materiały i towary handlowe zakupione i niesprzedane w obecnym roku podatkowym. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 24 ust. 2 dochodem przedsiębiorstwa jest różnica między kosztami uzyskania a przychodem powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego materiałów i towarów handlowych, gdy wartość remanentu początkowego jest niższa od wartości remanentu końcowego.
  • Rozliczenie składek ZUS – jednym z głównych obciążeń przedsiębiorcy jest regulowanie zobowiązań z tytułu składek ZUS. Przez cały rok przedsiębiorca, który płaci „duży ZUS”, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę około 15700 zł. Uiszczone składki społeczne, przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodu, poprzez zaksięgowanie ich do KPiR w kolumnie 13. Tak samo należy postąpić z opłaconą składką na fundusz pracy. Gdy przedsiębiorca nie ujmie składek społecznych do KPiR, wtedy zapłacone składki społeczne może odliczyć od dochodu w trakcie wykonywania obliczeń zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast w przypadku składki zdrowotnej, konieczne jest zmniejszenie podatku o 7,75% podstawy tej zaliczki.
  • Strata podatkowa za lata ubiegłe — podczas obliczania przewidywanego podatku za bieżący rok podatkowy, należy pamiętać o ujęciu w nim przysługującej straty.

Zwrot podatku z Norwegii – co warto wiedzieć?

Każdy przedsiębiorca, który zastanawia się jak otrzymać zwrot podatku z norwegii powinien wiedzieć, że zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego od zysku firmy, wynoszącego 22% deklarowanego zysku oraz składki na ubezpieczenie społeczne, których wartość wynosi 11,4%. Dobrym sposobem na wyliczenie, jaki podatek należy uiścić, jest skorzystanie z kalkulatorów online. Wystarczy podać dochody brutto oraz koszty otrzymania przychodu, uzyskane w całym roku podatkowym we właściwej walucie. Jednak najlepiej, aby osoba prowadząca jednoosobową firmę skorzystała z biura consultingowego dla Polaków pracujących w Norwegii.

Post Author: